Ustawa Cookie - Wykorzystujemy cookies w celu poprawnego wyświetlenia strony. Wiemy - można bez nich żyć - tylko po co?

ZMIANY W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU (COS).

Nartorolki -> Artykuły

2010-11-23

Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Sportu, przedłożony przez ministra sportu i turystyki. Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej - Centralnego Ośrodka Sportu (COS).

 

Powstanie on w miejsce likwidowanego państwowego zakładu budżetowego -Centralnego Ośrodka Sportu. Nowo utworzona jednostka zachowa tę samą nazwę ze względu na jej renomę, wieloletnią tradycję i rozpoznawalność. COS będzie realizował zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. Będą one polegały na tworzeniu warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do realizacji szkoleń sportowych, prowadzonych przez polskie związki sportowe i inne podmioty. W ramach tej działalności przewidziano m.in. budowę, rozbudowę, remont i utrzymanie obiektów sportowych. Założono współudział COS w organizacji zawodów sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowymi. COS będzie prowadził też działalność dodatkową, która ma polegać na wykorzystywaniu posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, w tym organizacji konferencji edukacyjnych i szkoleń. Źródłem przychodów COS będą przede wszystkim środki pochodzące z odpłatnego świadczenia usług na rzecz polskich związków sportowych i innych podmiotów, a także dotacje z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planuje się również pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. COS przejmie także pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego środki pieniężne, jego należności i zobowiązania. Planuje się też wyposażenie COS przez ministra sportu w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności przez tę jednostkę. Chodzi o nieruchomości, które są w zarządzie COS-państwowego zakładu budżetowego, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonej pod budowę Stadionu Narodowego.

Autor: kace
Źródło: wp.pl

Komentarze - 0

Aby od razu dodać komentarz zarejestruj/zaloguj się na naszym portalu. Ze względu na problemy z botami komentarze niezalogowanych ukazywać się będą najszybciej jak to możliwe, ale dopiero po akceptacji.

* - pola obowiązkowePrawa autorskie © skipol.pl