Ustawa Cookie - Wykorzystujemy cookies w celu poprawnego wyświetlenia strony. Wiemy - można bez nich żyć - tylko po co?

Jak zostać Instruktorem PZN w Biegach Narciarskich

Kocham biegówki -> News

2015-10-15

Prezentujemy  schemat szkolenia opracowany przez Komisję Narciarstwa Biegowego SITN PZN pod kierownictwem Marii Nędzy z Kościeliska (na zdjęciu).

 

System szkolenia Narciarstwa Biegowego  w sezonie 2015/16.

 

Poziom 0

KURS KWALIFIKACYJNY - Organizatorem kursów  pozostają bez zmian LSN A+B , Licencjonowane Szkoły Biegowe lub centralnie przez SITN.

Kurs kwalifikacyjny nie jest obowiązkowy lecz dobrowolny. 

 Trwa 4 dni śniegowe. Jest kursem przeznaczonym dla  osób, które mają ukończone 16 lat  i są  zainteresowane  przyszłą pracą Instruktora Bieg  PZN. Na kursie tym prowadzony jest głównie trening techniczny przygotowujący do uczestnictwa w kursie instruktorskim.

 Kurs kończy się egzaminem końcowym , ukończenie kursu kwalifikacyjnego z wynikiem dostatecznym (6 punktów w skali 1-10 z każdej ewolucji) kwalifikuje absolwenta kursu do uczestnictwa w kursie instruktorskim. Nie uprawnia do prowadzenia szkolenia. Egzamin końcowy jest równorzędny z egzaminem kwalifikacyjnym i jest ważny trzy lata.

 

Poziom I

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY jest przeznaczony jest dla instruktorów innych sportów śnieżnych oraz osób, które nie posiadają udokumentowanej kariery zawodniczej z min III klasa sportową a  mają odpowiednie umiejętności techniczne( w obu technikach CL&SK ) .   
  Egzamin mogą organizować wszystkie uprawnione szkoły z licencją A+B lub LSN Biegowe ewentualnie centralnie przez SITN.

Egzamin przeprowadza kierownik wyszkolenia LSN lub wyznaczony egzaminator SITN. Egzamin kwalifikacyjny może odbyć się wspólnie z egzaminem końcowym na kursie kwalifikacyjnym.

Dla osób rozpoczynających naukę od poziomu „1” bez wcześniejszego kursu kwalifikacyjnego  minimum egzaminacyjne to 8.0 z każdej ewolucji (w skali 0-10)    

Minimum egzaminacyjne dla  instruktorów innych sportów śnieżnych  6 punktów z każdej ewolucji ( w skali 0-10)

 

     Do szkolenia na poziomie II i III przystąpić mogą:

-absolwenci, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu na Kursie Kwalifikacyjny

-instruktorzy innych sportów śnieżnych po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego

-zawodnicy biegów narciarskich i biathlonu legitymujący się co najmniej III klasą sportową.

 

Poziom II

Kurs Instruktorski, trwający 7 dni śniegowych, jest kursem głównie dydaktycznym z równoczesnym prowadzeniem treningu technicznego . Po ukończeniu kursu i zdanie egzaminu, w tym egzaminu technicznego ze średnią oceną 6/10 oraz wykazanie się szczególnymi predyspozycjami dydaktycznymi kończy się uzyskaniem stopnia  INSTRUKTORA SITN BIEGÓW  (Pomocnika Instruktora PZN Biegów).

  Po zdaniu egzaminu i po uregulowaniu przynależności do SITN uzyskuje się legitymację uprawniającą do prowadzenia szkolenia w licencjonowanej szkole narciarskiej oraz prawo noszenia odznaki i emblematu funkcyjnego.

  Instruktor SITN Biegów / Pomocnik Instruktora PZN zobowiązany jest do  okresowej unifikacji stopnia, co 3 lata.

 

Poziom III

 Kurs Instruktorski, trwający 7 dni śniegowych, jest kursem głównie dydaktycznym
z równoczesnym prowadzeniem treningu technicznego na wysokim poziomie. Wymagania są wyższe niż na poziomie 2

Egzamin należy zaliczyć ze średnią oceną 7/10. Po kursie uzyskuje się stopień INSTRUKTORA PZN BIEGÓW.

   Po zdaniu egzaminu i uregulowaniu przynależności do SITN PZN otrzymuje się legitymację instruktora wraz z odznaką funkcyjną. Instruktor PZN Biegów może prowadzić samodzielnie szkolenie.

Instruktor PZN Biegów może wykupić legitymację IVSI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Instruktorów Amatorów) i zobowiązany jest do okresowej unifikacji stopnia, co 5 lat.

 

Instruktor Wykładowca jest to stopnień funkcyjny Instruktora PZN Biegów przyznawany po spełnieniu wymagań stawianych przez Komisję Biegów oraz Podkomisję Asystentów.

 Skrócony schemat pozyskania stopnia  IW w Biegach Narciarskich: 

 A )Warunków wstępne:

 - wysokie umiejętności techniczne w obu technikach biegowych (cl & sk), udokumentowane wynikami egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej) 

- minimum  trzyletni staż instruktorski
- trenerzy min II klasy  PZN w Biegach Narciarskich mogą aplikować po zaliczeniu egzaminu praktycznego na CKI (minimum 8.0 z każdej ewolucji technicznej)
 - udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów SITN PZN
 B) Indywidualne złożenie wniosku o kandydowanie do stopnia IW. Wniosek może być wsparty opinią LSN. Dopuszczalne jest aplikowanie osób nie związanych z LSN.
 C) STAŻ SELEKCYJNY: 
    - 2 pełne dni podczas Centralnego Kursu Instruktorskiego  lub Unifikacji
 D) STAŻ ASYSTENCKI:
    - udział w całym Centralnym  Kursie Instruktorskim

 E) OBRONA PRACY ASYSTENCKIEJ
 
    Spełnienie wymagań  zawartych w wytycznych szkoleniowych na sezon 2015/16
i pozytywna ocena na wszystkich  etapach stanowią o nadaniu stopnia Instruktora Wykładowcy Narciarstwa Biegowego.

 

/redakcja/

 

Komentarze - 0

Aby od razu dodać komentarz zarejestruj/zaloguj się na naszym portalu. Ze względu na problemy z botami komentarze niezalogowanych ukazywać się będą najszybciej jak to możliwe, ale dopiero po akceptacji.

* - pola obowiązkowePrawa autorskie © skipol.pl